Privacy

Hoe gaat Margrietes Handen om met jouw gegevens?
Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) in werking, een wet die onze privacy beter moet beschermen. De AVG vervangt de Richtlijn Inzake Gegevensbescherming van 1995. Volgens deze nieuwe wet moet ik als bedrijf duidelijk zijn over hoe ik omga met jouw gegevens, o.a. waarom ik ze verzamel en hoe ik ze bewaar.
Graag geef ik bij deze die helderheid.

Wettelijke grondslag
Als bedrijf moet ik een wettelijke grondslag hebben om informatie te verzamelen en/of bewaren. Grondslagen voor mijn massagepraktijk zijn ten eerste dat jij mij bij het invullen van een formulier op je eerste afspraak hiervoor toestemming geeft, en ten tweede dat ik de informatie nodig heb om mijn werk naar behoren uit te voeren.

Wat bewaar ik, waarom, en hoe lang?
Ik bewaar je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer, en ik noteer bij je eerste afspraak wat medische gegevens die nodig zijn om je een goede en veilige massage te geven. Ik hou daar waar nodig het verloop van je behandeling bij. Je zet je handtekening onder dit formulier, en daarmee geef je mij toestemming het te bewaren. Zo is voor jou, mij en de Autoriteit Persoonsgegevens helder welke informatie met jouw toestemming bij mij ligt.
Volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) ben ik verplicht dit 15 jaar te bewaren. Je mag tijdens het invullen van het formulier natuurlijk beslissen bepaalde zaken niet met mij te delen. Verder heb je het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan een e-mail sturen naar margrieteshanden@live.nl om een verzoek tot één van deze rechten te doen.
Echter vanwege de WKKGZ ben ik verplicht je dossier bij te houden en mag ik je data niet vernietigen, maar vanaf dat moment zal ik dan het verloop van je behandeling niet meer noteren.

Hoe bewaar ik je gegevens?
Deze formulieren bewaar ik alleen op papier, dus niet online. Dit heb ik ook in het verleden nooit gedaan omdat ik het niet veilig vind. Ze staan achter slot opgeborgen.
Je naam, telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik wél online, dit om met je te kunnen mailen via Outlook (Microsoft), Gmail (Google) en Mailchimp, en je afspraken te noteren in Google Calendar, en te kunnen bellen (Tele2) en Whatsappen (Facebook).
Al deze bedrijven vallen onder de Europese AVG of zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, op basis waarvan het mij is toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen, stel ze gerust!